עדכון אחרון: נובמבר 2022

כתובת האתר שלי היא: www.wphome.co.il (“האתר”).

ברוכים הבאים ל”WPhome” וורדפרס ע-מ 320572522.

השימוש באתר

 1.  תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך ובין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר, באמצעות כל מכשיר תקשורת כגון מחשבים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכיו”ב. התקנון ותנאי השימוש חלים גם על השימוש באתרים קשורים ובאמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר, נא לקרוא את תקנון ותנאי השימוש בקפידה, משום שגלישה באתר וביצוע פעולות בו מהווים הסכמה לתנאי התקנון ותנאי השימוש.
 2. התקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה ולכן השימוש בלשון זכר ו/או נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 3. בעת השארת פרטים באתר, הגולש יתבקש לספק פרטים מגוונים המתאימים לסוג השירות המעניין אותו. כמה דוגמאות לפרטים הנדרשים הן: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכדומה, בהתאם לפירוט המפורט באתר. חשוב לספק את הפרטים המבוקשים במלואם כדי לאפשר לאתר ליצור קשר במידת הצורך. יש להזהר ולא לספק פרטים שגויים או חלקיים שעלולים לסכל את היצירת קשר עם משאיר הפרטים. בנוסף, כדי להבטיח עדכון פרטים נכון, על הגולש לעדכן את הפרטים באתר במידה והם משתנים.
 4. גלישה באתר מותרת לכל גיל. אך יש לציין כי רכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 5. אם נקבע כי הוראה מסוימת בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, כך שלא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 6. הגלישה באתר אינה דורשת הרשמה מראש ופתוחה לכל גולש. עם זאת, האתר שומר על הזכות למנוע מגולש שלא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה. זאת תלוי בשיקול דעתו הבלעדי של האתר, והאתר לא יהיה אחראי לנזקים שיכולים להיווצר עקב החלטתו.
 7. האתר שמור על הזכות להגביל או לחסום גישה לכל גולש בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.
  האתר רשאי לחסום גישה לאתר במקרים הבאים:
  7.1. אם התקבלו פרטים שגויים מגולש.
  7.2. אם האתר נעשה שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי כפי שהוגדר על-ידי דיני מדינת ישראל או לעודד ביצועו.
  7.3. אם התנאים המפורטים בתקנון ותנאי השימוש אינם ממומשים.
  7.4. אם לא נעשה שימוש באתר למשך תקופה רצופה של לפחות שלושה חודשים, גם לאחר התראה שנשלחה למשתמש בדואר אלקטרוני.
  7.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא.
 8. אל תשתמש בעיצוב האתר ללא רשות.
 9. אין לאסוף כתובות מייל או מידע אחר באמצעים אלקטרוניים או אחרים כדי לשלוח מיילים אוטומטית ללא אישור האתר.
 10. אין לעקוף, להשבית או להפריע לאבטחת האתר, לרבות באמצעות אפליקציות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו.
 11. אינך רשאי להתחזות לאדם אחר או לשתף את המידע שלך לצורך גישה לאדם אחר.
 12. אין להונות או להטעות את האתר או את משתמשיו.
 13. אין להציג מצג שווא על השימוש שלך באתר או לעשות שימוש לרעה בשירותי התמיכה של האתר.
 14. אין לחלץ נתונים או תכנים מהאתר ליצירת אוסף, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור האתר מראש ובכתב.
 15. אין להעתיק או להתאים כל חלק מקוד האתר, לרבות HTML, JavaScript, PHP, CSS, JSON או קוד אחר.
 16. אין לחלץ, לפענח או לבצע הנדסה לאחור כל חלק של האתר, התכונות או האפליקציות.
 17. אין להעלות או להעביר וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר שעלול להפריע לשימוש באתר, לרבות דואר זבל.
 18. אין להשתמש בכלים אוטומטיים כדי לפרסם הערות או הודעות או לחלץ נתונים מהאתר.
 19. אין להשתמש במידע המתקבל באתר כדי להטריד, להעליב או לפגוע באדם אחר.
 20. אין להשתמש באתר כדי להתחרות באתר.
 21. אין להטריד, להפחיד או לאיים על כל עובד או סוכן של האתר.
 22. אין להסיר את ההודעה על זכויות היוצרים או הקניין מכל תוכן או סימן.
 23. אין לבצע כל פעולה העלולה לפגוע או להזיק לאתר, לפי שיקול דעתו של האתר.
 24. עליך להשתמש באתר בהתאם לחוק, לכללים ולתקנות.

כל שימוש באתר תוך הפרה של כללים אלו עלול לגרום להפסקה או השעיה של זכויות השימוש שלך באתר.

מדיניות פרטיות

האתר אוסף מידע מסוים על המחשב שלך בעת ביקורך ועוסק בפעילויות באתר, בנוסף למידע שאתה מספק בעת ההרשמה. מידע זה, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן, היסטוריית הגלישה ואתרי אינטרנט שמהם אתה מגיע, נאסף באופן אוטומטי (באמצעות “Cookies”) ומכונה “מידע שנאסף באתר”. למרות זאת, האתר מקיים מדיניות פרטיות קפדנית של לקוחות ועשוי להשתמש במידע שנאסף למטרות מסוימות:

 1. למתן שירותים ולשפר את האתר ו/או שירותיו.
 2. להבטחת תפקוד תקין של האתר.
 3. לנתח ולנהל את האתר בצורה יעילה.
 4. לשיפור שירות הלקוחות של האתר.
 5. כדי לתקשר איתך או לספק לך מידע הקשור לאתר או לשירות.
 6. ליצירת קשר עמך באמצעות נציגי האתר בנוגע למוצרים המוצעים על ידי האתר.
 7. לספק לך את המידע המבוקש או מידע אחר שהאתר סבור שעשוי לעניין אותך.
 8. כדי להתאים אישית פרסומות ומידע מסחרי בהתבסס על ההעדפות שלך.
 9. לערוך סקרי לקוחות ו/או מחקר שוק לפי דרישת האתר.
 10. האתר לא יחשוף ולא ימכור כל מידע שנאסף באתר לצד ג’ כלשהו, למעט אלו הנותנים שירות או משלימים רכישה באתר, ומחויבים להגן על סודיות המידע שנאסף.
 11. האתר עשוי להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במצבים מסוימים כגון בהסכמתך מראש ובכתב, התחייבויות משפטיות, הגנה על זכויות משפטיות וקנייניות באתר, מניעת נזק חמור או הפרת תקנון או חוקי האתר.
 12. האתר רשאי לשתף רק מידע סטטיסטי כללי על השימוש באתר עם צדדים שלישיים.
 13. במקרה של מיזוג או העברת בעלות, המידע באתר עשוי לעבור לתאגיד החדש עם חובת שמירה על מדיניות הפרטיות.

האתר אינו יכול להבטיח הגנה מלאה מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף באתר.

תוכן צדדים שלישיים

האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים וכן עשוי להציג מאמרים, תמונות, סרטונים, תוכנות וחומרים אחרים שמקורם באתרי צד שלישי. אתרי אינטרנט ותכנים אלה של צדדים שלישיים אינם נבדקים או נשלטים על ידי האתר והאתר אינו אחראי לכל תוכן של צד שלישי אליו ניגש או מותקן באמצעות האתר. האתר אינו מאשר תכנים כלשהם של צד שלישי והמשתמשים אחראים לבדוק את תקפות הקישורים לפני הלחיצה עליהם.

כל רכישה שנעשתה על ידי משתמשים באתרי צד ג’ היא אך ורק בין המשתמש לבין הצד השלישי והאתר אינו אחראי לעסקאות אלו. האתר אינו נותן אחריות או מצג בנוגע לדיוק, מהימנות, שלמות או היבטים אחרים של כל אתר אינטרנט או תוכן של צד שלישי.

האתר שומר לעצמו את הזכות:

 1. לנקוט בצעדים משפטיים נגד כל אדם המפר את הוראות הדין או התקנון, לפי שיקול דעתו של האתר, אשר עשוי לכלול דיווח על המשתמש לגורמי אכיפת החוק.
 2. עקוב אחר כל הפרה של התנאים.
 3. להגביל, להגביל או להשבית (אם זה אפשרי מבחינה טכנית) כל תרומה של המשתמש לאתר או לכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ללא הגבלה.
 4. להפעיל את האתר באופן שישמור על זכויותיו וקניינו ויבטיח את תפקודו התקין.

הרכישה באתר

האתר מציע אפשרויות נוחות ומאובטחות לרכישת מוצרים המפורטים באתר, אולם מחירים, זמינות ותנאים והגבלות אחרים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. האתר רשאי לשנות או להפסיק את מכירת המוצרים והשירותים, וכן להתאים מחירים באתר ומחוצה לו.

בעת ביצוע הזמנה, אתה אחראי לוודא שכל המידע הנמסר מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את המידע שנמסר ושומר לעצמו את הזכות לבטל או להגביל הזמנה בכל עת. אם ההזמנה שבוטלה שולמה, האתר יחזיר את הכסף באותו אמצעי תשלום.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב להעביר תשלום עבור רכישה באתר, האתר רשאי להשעות או להפסיק את מתן השירותים ולדרוש תשלום כל עלויות שנגרמו. זה עשוי לכלול שכר טרחת צד שלישי או הוצאות משפט, עבורם אתה אחראי כלפי האתר.

רכישות המתבצעות באתר כפופות גם לתנאים והגבלות נוספים שנקבעו על ידי חברות כרטיסי האשראי או אמצעי תשלום אחרים המוצעים באתר.

מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות

בקשת החזר, שינוי או ביטול עסקה באמצעות שיטות התקשורת המפורטות בכללים. את הבקשה יש להגיש תוך 14 יום מיום קבלת ההזמנה וההחזר יתבצע בשיטת התשלום המקורית.

אם לקוח מבקש החזר, שינוי או ביטול של הזמנה לאחר תום תקופת 14 הימים, האתר רשאי לשקול את הבקשה לפי שיקול דעתו הבלעדי. אישור הבקשה יאושר על ידי האתר בכתב.

אם סיבת ההחזרה, השינוי או הביטול היא חרטת הלקוח (ולא פגם או אי התאמה), על הלקוח להחזיר את המוצר במצבו המקורי ללא שימוש בצירוף חשבונית או הוכחת עסקה. הלקוח אחראי לעלות החזרת הזמנה, וייגבו דמי ביטול של 5% מערך הפריט או 100 ₪ (הנמוך מביניהם).

אם הסיבה להחזרה, שינוי או ביטול ההזמנה היא מוצר פגום, האתר אחראי לקבל או להחלפת המוצר הפגום והמשלוח תחול על האתר.

האתר יבדוק את המוצר כדי לקבוע אם הוא פגום. אם יימצא שהמוצר תקין, או אם הפגם נגרם משימוש לרעה לאחר שהלקוח קיבל את המוצר, הלקוח לא יקבל החזר כספי. הלקוח רשאי לבקש החזרת המוצר, אך יהיה אחראי על עלויות המשלוח.

כל ההוראות הללו כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן 1981.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

על מנת לקבל מידע שיווקי, עדכונים ופרסום מהאתר, המשתמש שהשאיר את נתוניו באתר ונרשם לניוזלטר מסכים לשימוש בנתוניו למטרות אלו. הוראות הדיוור של האתר, שהן חלק מהתקנון, חלות על כל מי שהשאיר את נתוניו באתר.

אסור למשתמשים להשאיר נתונים של אדם אחר באתר ללא הסכמתו או מבלי להסביר לו את תנאי התקנון. בעת השארת הנתונים שלהם, המשתמשים יתבקשו לספק מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת דוא”ל פעילה. מסירת נתונים חלקיים או שגויים עלולה להפריע לשימוש בשירות או להקשות על התקשורת במידת הצורך. במידה והנתונים של המשתמש משתנים, עליו לעדכן אותם באתר.

למרות שמסירת נתונים באתר אינה חובה חוקית, יש צורך בקבלת חומרים שיווקיים ועדכונים מהאתר. האתר לא יעשה שימוש בנתונים הנמסרים אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

בהשארת הנתונים שלהם באתר ואישור קבלת תוכן שיווקי, המשתמשים מסכימים לקבל תוכן שיווקי, מידע פרסומי, עדכונים והנחות המוצעות למשתמשים רשומים.

קבלת תוכן שיווקי, המכונה גם קבלת דיוור, מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת פרסום בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח-2008.

המשתמש רשאי בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על “הסר מרשימת התפוצה” או ניסוח דומה המופיע בתחתית כל מכתב שנשלח, או באמצעות פנייה לאתר בדואר אלקטרוני. כל עוד המשתמש לא הסיר את עצמו מרשימת התפוצה, רשאי האתר לשלוח לו דיוור ישיר, בהתאם לחוק התקשורת.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את רישום המשתמש לרשימת התפוצה או לחסום את גישתו אליה אם מסר נתונים שגויים ביודעין, השתמש באתר לצורך ביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי, הפר את תנאי התקנון או נקט בפעולה כלשהי. שמונע מאנשים אחרים להשתמש באתר.

אסור למשתמשים לראות במידע בניוזלטר כהבטחה או ערבות למוצר או לשירות המוצעים בו. האתר אינו אחראי לכל נזק, אובדן, צער או הוצאה שייגרמו לאדם שהשאיר את הנתונים, או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתונים, מצגת, פרסום, מוצר, שירות, וכו’ הכלולים בהפצה. על המשתמשים להסתמך על המידע לפי שיקול דעתם ואחריותם.

הניוזלטר, לרבות כל המידע הכלול בו, מוצע כפי שהוא ויכול להיות חלקי או להכיל שגיאות טכניות או אחרות. המשתמשים מאשרים כי לא יהיו להם טענות לגבי הפרסום המוצג באתר או מיקומו באתר. האתר אינו שולט בבחירת המודעות המוצגות, דיוקן או סדר הופעתן, במיוחד אלו המוצגות בחסות צד שלישי.

סמכות שיפוט

התקנון והשימוש באתר יחולו אך ורק על פי חוקי מדינת ישראל ולא יחולו כללי ברירת דין בינלאומיים.

לבתי המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת משפטית הנוגעת לכללים או שתתעורר בינך לבין האתר.

האתר מספק מידע לציבור “כמות שהוא” ומשתדל להיות מדויק ונכון ככל הניתן, אך תיתכן טעויות או השמטות. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן או לתקן כל שגיאה או אי דיוקים ללא הודעה מוקדמת.

אחריות האתר

תוכן האתר מסופק כפי שהוא ולא ניתן להתאים אותו לצרכים האישיים. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשימוש באתר ואין לו טענות או דרישות לתפקודיו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו.

תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ועשויות להיות שונות מהמוצר המסופק במראה, צבע, גודל וכו’. האתר אינו אחראי לשגיאות בתיאורי מוצרים או במחירים.

במידה והלקוח בחר באיסוף עצמי ו/או בהרכבה עצמית, הוא נושא באחריות מלאה לכל נזק או ליקוי שנגרמו לו. הרכבה נכונה והתאמה לתקנים הינה באחריותו הבלעדית של הרוכש, ואין הוא יכול לתבוע את האתר בגין כל נזק שייגרם מהרכבה או מסירה לא תקינים.

תיאורי המוצרים באתר אינם מדויקים ועל הקונים לקרוא בעיון את אריזת המוצר וההוראות. הקונה אחראי באופן בלעדי לשימוש ותחזוקה של המוצר.

צדדים שלישיים רשאים לייצר, לייבא, למכור או לספק את המוצרים המופיעים באתר והרוכשים אחראים ליצור עימם קשר בגין כל נזק העולה על ערך המוצרים.

האתר אינו מבטיח את שלמותם, נכונותם, חוקיות או דיוק תכניו ושירותיו, וכן את התאמתם לציפיות המשתמשים. האתר אינו אחראי לכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם, לרבות שגיאות, נזקים, הפרעות או וירוסים.

שיפוי

במקרה של הפרה, על המשתמש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או כל נציגו בגין כל נזק, הפסדים, אבדן רווחים, שכר טרחה או הוצאה שייגרמו לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט.

שונות

ההוראות המפורטות בתקנון זה מגלמים את כל ההסכמות וההבנות לגבי השימוש באתר. כשל או אי מימוש על ידי האתר של זכות או הוראה כלשהי בתקנון זה לא ייחשב כוויתור מצד האתר על הזכות או אכיפת ההוראה. לאתר הזכות להעביר לאנשים אחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בהתאם לתקנון זה.

טלפון: 053-5355339

דוא”ל: info@wphome.co.il